Archive - 2010


    

Tarih

Kasım 29th

Taşıt vergisinde yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) mevcut sistemi gözden geçirmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde, ülkemizde de emisyona dayalı bir vergileme gündeme gelebilecek.

Elektrikli araçlarla ilgili özel tüketim vergisi çalışmaları sırasında bu tür araçlarda motorlu taşıtlar vergisi uygulamasının nasıl olacağı da ele alındı.

Gelir İdaresi, Motorlu Taşıtlar Vergisinde önümüzdeki yıl kapsamlı bir çalışma yapılması yönünde bir tavır aldı.

Bu çalışmada, halen silindir hacmi ve yaşı esas alan Motorlu Taşıtlar Vergisi sisteminin, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağı, bu kapsamda AB üyesi ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerin vergi uygulamalarının da tek tek taranacağı belirtildi.

Sözkonusu çalışmada, 17 AB üyesi ülkede uygulanan emisyona dayalı vergileme de gündeme alınacak ve buna yönelik bir sistem de alternatifler arasında bulunacak.

Gelir İdaresinin çalışmalarının ardından mevcut sistemde değişikliğe gidilip, gidilmeyeceği netleşecek.

Eylül 8th

Bu araçlardan vergi alınmayacak!

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu düzenlendi.

6009 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan Tebliğde, hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile buna ait zam ve cezaların silinmesinde şu esaslar geçerli olacak:

"Model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar: Model yılı 1985 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri, taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek.Bu taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek."

Eylül 7th

Hurda taşıtlarda vergi affediliyor, ceza siliniyor

Araç sahiplerinin 1985 ve daha eski modeldeki taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim etmeleri durumunda motorlu taşıtlar vergisi borcu ve cezaları silinecek

Maliye Bakanlığı, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6009 sayılı Kanunun "hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait zam ve cezaların silinmesi'' hükmünün uygulama esaslarını bir Tebliğ Taslağı ile belirledi. Taslakta model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, model yılı 1998 ve daha eski olup mevcut olmayan ya da motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar, 24 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu tek tek düzenlendi.

TÜM BORÇLAR SİLİNECEK

Temmuz 25th

Taşıt vergisi ödeyecekler dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Hakan Tokbaş, tüketicilerin, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi sırasında indirim kapsamında yer alıp almadıklarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirterek, ''İncelemelerimize göre, uygulamadan en fazla yararlanacak olan araçlar, 1801 cm3 motor hacmi ve üstünde, 4-11 yaş aralığındaki araçlar'' dedi.

Tokbaş yaptığı yazılı açıklamada, 2005 yılı başlatılan indirimli MTV uygulamasının, ''otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri motorlu taşıtlar için ödenecek MTV'nin, o yıla ilişkin kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşması halinde, bir alt tarifeden ödenebilmesini'' öngördüğünü anımsattı.

Tüketicilerin bu konuda yeterince bilgilendirilmediğini vurgulayan Tokbaş, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptıkları incelemeye göre, ''son 5 yılda milyonlarca lira fazladan MTV ödendiğini'' kaydetti.

Ocak 6th

2010 yılı vergi miktarları ne kadar

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemeleri bugün başladı. 2009'un son günü Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla motorlu taşıtlar vergisi yüzde 3.3 oranında zamlı olarak ödenecek.

Otomobil sahipleri 31 Ocak'a kadar motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidi olarak 22,5 lira ile 7 bin 344,5 lira arasında ödeme yapacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÜZDE 3.3 ARTTI

Yeniden değerleme oranı yüzde 2,2 olmasına rağmen Bakanlar Kurulu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış yetkisinin tümünü kullandı.

Buna göre, 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları yüzde 3,3 artırılarak belirlendi. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2009 sayısında yayımlandı.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar